Lurralde-antolamendua

Lurraldea eta geografia

Gai honetan gehien eskatutako zerbitzuak

  • Lurralde-antolaketaren Gidalerroak (LAG)

    Etorkizuneko oinarrizko jarduketa-ardatzak ezartzen dituzte hainbat arlotan: ingurumena, natura-baliabideak, paisaia, hiri-,industria- eta landa-eremuak, azpiegiturak eta ekipamenduak eta gure ondare historiko eta kultural handia.

  • Lurraldearen Zatiko Planak (LZP)

    Lurralde-antolamenduaren Gidalerroak garatzen dituzte, mugatzen dituzten udalez gaindiko eremu edo guneetan, eta horietako bakoitzerako gidalerroek ezartzen dituzten antolamenduko berariazko irizpideak zehaztuko dituzte.

  • Lurraldearen Arloko Plana (LAP)

    Eusko Jaurlaritzako sailek lurralde eraginaren eskumenak garatzen dituzten planak dira, eta Lurralde-antolamenduaren Gidalerroak garatzen dituzte.