Eusko Jaurlaritza

Nor gara

Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzua erritarrei arreta emateko administrazio-organo eskuduna izanik, Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren egitekoa da, zerbitzu publiko estrategikoa denez gero, herritarrei lehen mailako arreta orokorra eta korporatiboa ematea zenbait kanalen bitartez. 

Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren erantzukizuna da:

  1. Herritarrek artatuak izateko dituzten premia eta eskariak aztertu eta diagnostikatzea.
  2. Herritarrei arreta emateko lanak planifikatzea, helburu estrategikoen arabera.
  3. 91/2023 Dekretua, ekainaren 20koa, herritarrei arreta integral eta multikanala ematekoa eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izatekoa, 18. artikuluan jasota dauden eginkizunak gauzatzea maila orokorrean eta une bakoitzean eskura dauden kanal guztietan.
  4. Herritarrei arreta emateko sistema integralaren eta administrazio elektronikoaren plataforma komunaren osagaiak zuzendu, kudeatu eta kontrolatzea.
  5. Organo eskudunekin lankidetzan aritzea, herritarrei arreta ematearen arloko aldaketak behar bezala kudeatzeko.
  6. Herritarrentzako arretaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.
  7. Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordeari eta Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordeari laguntza ematea.

Azken aldaketako data: